Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ................Η ΠΕΤΡΑ

45 λεπτά

Δημιουργία ιστογράμματος

            Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των δύο (2) μαθητών  οι οποίες έχουν προκύψει από κλήρωση  καταγράφουν σε ένα  αρχείο  word - που μαθαίνουν  να δημιουργούν στον υπολογιστή  -  τα υλικά που έχουν προτείνει  για την κατασκευή  της βάρκας (πίνακας αναφοράς) με δική τους γραφή.  Οι μαθητές  θα δουλεύουν ταυτόχρονα σε δύο Η/Υ  και  στο τέλος της εργασίας θα μεταφέρουν τις καταγραφές τους σ' ένα αρχείο με τη βοήθεια ενός  USB (φλασάκι)

¨Όταν συγκεντρωθούν όλα τα υλικά οι μαθητές τα φωτογραφίζουν με τη βοήθεια μια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Στη συνέχεια  δημιουργούν στον Η/Υ ένα φάκελο  και μαθαίνουν πώς να μεταφέρουν σε αυτόν τις φωτογραφίες από τη μνήμη της μηχανής.

Κατόπιν μπορούν να δοκιμάσουν να εκτυπώσουν κάποιες από τις φωτογραφίες που θα διαλέξουν.    Οι μικροί μαθητές  θα

δημιουργήσουν  ένα αρχείο κειμένου σε Η/Υ, για τα υλικά.  Θα  δημιουργήσουν έναν φάκελο με φωτογραφίες και θα δώσουν ονόματα στα αρχεία  τους,( για να μπορούν να τα ανακαλούν όταν επιθυμούν, όπως τους έχει εξηγηθεί  νωρίτερα από την εκπ/κο. ) θα δώσουν όνομα στον φάκελο τους , θα χρησιμοποιήσουν  το πληκτρολόγιο,- έτσι θα μάθουν, να αναγνωρίζουν τα γράμματα-, θα δουλεύψουν με το ποντίκι,  επίσης θα αποθηκεύσουν το αρχείο τους .

Δημιουργός Σεναρίου: ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)