Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ................Η ΠΕΤΡΑ

45 λεπτά

Πείραμα Επιπλέουν - Βυθίζονται

            ΠΕΙΡΑΜΑ:     ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ    ΒΥΘΙΖΟΝΤΑΙ

Αφού έχουν συγκεντρωθεί τα υλικά  από τους μαθητές, (τόσο από την τάξη ,όσο και από το σπίτι)  προχωρούν στην επιστημονική διερεύνηση μέσω πειράματος , χωρισμένα σε ομάδες , οι οποίες έχουν αναλάβει συγκεκριμένα υλικά προς δοκιμή.

Δημιουργούν στον υπολογιστή ένα αρχείο  exel. Προσπαθούν να φτιάξουν έναν πίνακα διπλής εισόδου Στην κάθετη  ευθεία  θα καταγραφούν τα υλικά του πειράματος. Την οριζόντια πλευρά θα την μοιράσουν σε δύο(2) στήλες, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε δύο(2)  άλλες υποστήλες και θα γράψουν στην πρώτη την υπόθεση για κάθε υλικό: θα επιπλεύσει  - θα βυθιστεί και  στη δεύτερη μετά το τέλος του πειράματος το συμπέρασμα: επέπλευσε – βυθίστηκε.

Στη συνέχεια θα επισκεφτούν οι  μαθητές τη θάλασσα και θα δοκιμάσουν τα υλικά τους για να επαληθεύσουν ή όχι την αρχική τους υπόθεση.

 Παράλληλα θα φωτογραφίσουν τη διαδικασία όλου του πειράματος προκειμένου να φτιάξουν στον υπολογιστή ένα  movie maker  με τη δουλειά τους.

Θα χρησιμοποιήσουν λοιπόν οι μαθητές τον η/υ και θα δημιουργήσουν ένα αρχείο exel, στο οποίο θα ξεχωρίσουν τις στήλες, τα κελιά, θα προσθέσουν ή να αφαιρέσουν ανάλογα γραμμές, και  στήλες,  θα μεγαλώσουν και θα μικρύνουν  γραμμές και στήλες, θα γράψουν  στο ίδιο  αρχείο exel, θα δημιουργήσουν  ταινία  μικρού μήκους επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο για τη δημιουργία του. Επίσης θα εισαγάγουν όσες και όποιες φωτογραφίες επιθυμούν,θα επιλέξουν εφέ παρουσίασης,θα γράψουν λεζάντες ή μικρά κείμενα  θα  <<κατεβάσουν >> από το  youtube  τραγούδια που τους αρέσουν και θα τα αποθηκεύσουν σε φάκελο που θα έχουν ήδη δημιουργήσει,  θα χρησιμοποιήσουν τα τραγούδια που επιθυμούν ως <<χαλί>> στην ταινία που θα δημιουργήσουν, θα αποθηκεύσουν την εργασία τους, θα μετατρέψουν το αρχείο σε ταινία  Οι μαθητές θα έχουν μοιράσει  από την αρχή τις εργασίες ανά ομάδα και θα δουλεύουν παράλληλα.

(Σε επόμενο χρόνο θα προβάλουν την ταινία που δημιούργησαν και θα την παρουσιάσουν στους γονείς τους.)

Φωτογραφία από πείραμα

Διευκρίνιση: 
χαρτί
Σχόλιο: 
Η δοκιμή έγινε για την ανάγκη του ψηφιακού σεναρίου.

Φωτογραφία από πείραμα

Διευκρίνιση: 
καραβάκια
Σχόλιο: 
Η δοκιμή έγινε για τις ανάγκες του ψηφιακού σεναρίου.

Φωτογραφία από πείραμα

Διευκρίνιση: 
πανί και φύλλο
Σχόλιο: 
Η δοκιμή έγινε για τις ανάγκες του ψηφιακού σεναρίου.

Φύλλο εργασίας

Διευκρίνιση: 
Επιπλέουν - βυθίζονται
Σχόλιο: 
Το φύλλο εργασίας έγινε για τις ανάγκες του ψηφιακού σεναρίου.
Δημιουργός Σεναρίου: ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)