Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

30 λεπτά

Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων

Φύλλα Εργασίας

Αφού ολοκληρωθούν οι σημειώσεις των μαθητών, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δύο πρώτων ερωτήσεων. Αντιληφθήκαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο το τοπίο και τους πρωταγωνιστές; Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δικό της θέμα, για το οποίο μπορεί κάθε μέλος της ομάδας  να καταθέσει τις απόψεις του. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι π.χ. να εντοπιστεί από δραματουργικής πλευράς η αγωνία για την επιστροφή των παιδιών και να γίνει κατανοητό, ότι σε κάθε ταινία υπάρχουν στοιχεία που "δένουν" το έργο, ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον. Οι εικόνες, αλλά ακόμα και τα συναισθήματα που εκφράζονται ή οι ήχοι είναι επιλογές του σκηνοθέτη, είναι μέρος της πραγματικότητας, αλλά ίσως αν γινόταν διαφορετικές επιλογές, θα βλέπαμε μια άλλη  και αυτό μπορεί να συνειδητοποιηθεί με παρεμβάσεις όπως: τι θα ήθελες να δεις από τη ζωή τους, με ποιο τρόπο παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα, όπως φόβος, κίνδυνος, κούραση, φτώχεια; Έχουν άραγε τα παιδιά της ταινίας τις ίδιες ευκαιρίες, όπως τα παιδιά που μένουν σε κανονικούς οικισμούς, κλπ. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)