Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής

120 λεπτά

Θεωρητική μελέτη της δομής μια παραγωγικής μονάδας

Φύλλα Εργασίας

Με τη διδακτική τακτική των ερωτήσεων ο διδάσκων προσπαθεί να εκμαιεύσει απαντήσεις σχετικές με τη λειτουργία μιας  βιομηχανικής μονάδας π.χ. βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών και να καταλήξει στο σχήμα εισροές - διαδικασία - εκροές.

Ταυτόχρονα γίνεται σχολιασμός και συζήτηση για τη δυνατότητα επέκτασης του συγκεκριμένου μοντέλου σε εικόνες, δραστηριότητες και τεχνολογικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής.

Στη φάση αυτή αξιοποιούνται τα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και του φωτόδεντρου για την κατανόηση των παραπάνω θεμάτων στην πράξη. Τα βίντεο (π.χ. η παραγωγική μονάδα κατεψυγμένης σφολιάτας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αρχή της φάσης για να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων ή στο τέλος για να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της συζήτησης.

Ακόμη, σ' αυτή τη φάση γίνεται χρήση του διαδραστικού παιχνιδιού "επίδραση των συντελεστών παραγωγής" για την επίλυση του προβλήματος αύξησης της παραγωγικότητας. Η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στο εμπλουτισμένο βιβλίο της Τεχνολογίας β' γυμνασίου. Η διδακτική τεχνική που εφαρμόζεται είναι ο καιταιγισμός ιδεών Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με την αυξομείωση των συντελεστών παραγωγής με σκοπό να αυξήσουν την παραγωγή μιας μονάδας εμφιάλωσης χυμού και καταλήγουν στο συμπέρασμα της αλληλοεξάρτησης των συντελεστών μεταξύ τους.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή ένα μέρος του φύλλου εργασίας που επισυνάπτεται. Η απόφαση είναι του διδάσκοντα αφού λάβει υπόψη του τα μέσα που διαθέτει και τη δυναμική της πορείας που έχει η διδασκαλία.

Ο τρόπος λειτουργίας ενός απλού μοντέλου συστήματος παραγωγής

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία φαρμάκων

Επίδραση των συντελεστών στην παραγωγή

Σχόλιο: 
Απο εμπλουτισμένο βιβλίο Τεχνολογίας β' Γυμνασίου

Αντικείμενα του μοντέλου εισροών - εκροών

Αντικείμενα του μοντέλου εισροών - εκροών

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία τροφίμων

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο είναι στην αρχική του πλήρη μορφή και στο site της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
Σχόλιο: 
Αποσπάσματα αυτού του βίντεο που επικεντρώνονται σε στοχευμένες έννοιες όπως γραμμή και συντελεστές παραγωγής υπάρχουν στο φωτόδεντρο και στο εμπλουτισμένο βιβλίο Τεχνολογίας β' γυμνασίου.

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία πλαστικών

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο είναι στην αρχική του πλήρη μορφή και στο site της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστάσιος Πάλλας (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια