Γερμανική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt!

45 λεπτά

Παρουσίαση και εξάσκηση του λεξιλογίου

Φύλλα Εργασίας

Einstieg- Aufwärmpase

Εισαγωγή (2΄)

Ο εκπαιδευτικός χαιρετίζει τους μαθητές και ρωτά τους μαθητές: Hast du Freizeit? Wann hast du Freizeit? Έχεις ελεύθερο χρόνο; Πότε έχεις ελεύθερο χρόνο; Παρακινεί τους μαθητές να εκφραστούν για το θέμα.

 

Hinführungsphase (5΄)

1η Δραστηριότητα

Ο εκπαιδευτικός μιλά για τον δικό του ελεύθερο χρόνο, ενώ παράλληλα δείχνει με παντομίμα τις δικές του ασχολίες. Παρακινεί τους μαθητές να μιλήσουν ή να δείξουν τι κάνουν αυτοί στον ελεύθερο χρόνο τους και τις ασχολίες, που οι ίδιοι έχουν.

Präsentationsphase (5΄)

2η Δραστηριότητα

Ο εκπαιδευτικός δείχνει ένα σύντομο διαδραστικό βίντεο, όπου παρουσιάζονται διάφορες ασχολίες ελεύθερου χρόνου. Σταματάει το βίντεο αν και όπου χρειάζεται ή μπορεί να το επαναλάβει. (Δραστηριότητα 2)

Erarbeitungsphase

3η Δραστηριότητα (10΄)

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν την δραστηριότητα 3 (εξωτερική πηγή, memory από φωτόδεντρο)

4η Δραστηριότητα (5΄)

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν προτάσεις για τον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας και τα γλωσσικά μέσα (Redemittel), που τους δίνονται. (Arbeitsblatt 1) 

Abschlußphase- Tranfer 

5η Δραστηριότητα (15΄) 

Οι μαθητές καλούνται να πουν στην τάξη, όσα έγραψαν, χρησιμοποιώντας τα γλωσσικά μέσα, που τους δίνονται (Redemittel) και τις καινούριες τους γνώσεις.

Δύο μαθητές συγκεντρώνουν τις απόψεις σε δύο συννεφόλεξα (www.wordle.net), ένα για το τι κάνουν ευχαρίστως και ένα τι δεν κάνουν τόσο ευχαρίστως (παραδείγματα σε Εικόνα 1 και Εικόνα 2- Δραστηριότητα 5). Έτσι γίνεται μία μικρή στατιστική στην τάξη. Τα συννεφόλεξα αναρτώνται στην πλατφόρμα του προγράμματος.

6η Δραστηριότητα (3΄)

Ο εκπαιδευτικός, κλείνοντας συνοψίζει όσα είπαν οι μαθητές και "ανακηρύσσει" το αγαπημένο χόμπυ των μαθητών και το χόμπυ, που δεν τους είναι τόσο αρεστό.

 

in meiner Freizeit...Hobbys (Δραστηριότητα 2)

in meiner Freizeit (Δραστηριότητα 3)

Διευκρίνιση: 
Παιχνίδι καρτών μνήμης για έναν ή δύο παίκτες (δραστηριότητα 3).

Εικόνα 1- Δραστηριότητα 5 (Was mache ich gern?)

Eικόνα 2- Δραστηριότητα 5 (Was mache ich nicht so gern?)

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)