Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)

10 λεπτά

Δραστηριότητα-1

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη διαδραστική προσομοίωση Ημέρα Νύχτα στον κόσμο, τώρα!

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3271

και σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους με τη βοήθεια του «Φύλλου εργασίας-1».

Καλούνται να παρατηρήσουν διάφορες πόλεις πάνω στη Γη σε σχέση με την ώρα που έχουν την ίδια στιγμή και στη συνέχεια να συμπεράνουν ότι όσο πιο ανατολικά βρίσκεται ένας τόπος τόσο προηγείται στην ώρα.

 

Η δραστηριότητα θα είναι χρήσιμη και για επόμενη φάση, όταν μελετηθούν οι Ζώνες Ώρας.

Η εργασία γίνεται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, με χρήση υπολογιστή

Κίνηση της Γης και εποχές

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)