ΣΕΠ (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

45 λεπτά

Φάση Α – Εννοιολογικός προσδιορισμός σεναρίου.

Φύλλα Εργασίας

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ο ρόλος του διδάσκοντος .

Σ᾿όλη τη διάρκεια της μαθησιακής πορείας ο ρόλος των διδάσκοντος είναι διευκολυντικός-διευκρινιστικός (για τυχόν γνωστικές απορίες), υποστηρικτικός (στην πολυπλοκότητα και δυσκολία των πληροφοριών  και τη χρήση των ΤΠΕ) και συντονιστικός (σε διαδικαστικά θέματα), ενθαρρύνοντας  τους μαθητές/τριες.

Σύνολο συμμετεχόντων: 16-17 μαθητές και μαθήτριες.

Αρχικά φροντίζουμε τη δημιουργία καλού συγκινησιακού κλίματος και  γίνεται αξιολόγηση αναγκών. Αξιοποιούμε την προσωπική εμπειρία ,ενθαρρύνουμε την ανάδειξη προσωπικής θέσης και     δίνουμε χρόνο να μοιραστούν κάτι θετικό, γεγονός που θα βοηθήσει να    οικοδομηθεί η σχέση.

Ειδικότερα:

 1) Τοποθετούνται οι καρέκλες σε κυκλική διάταξη, γίνεται υποδοχή των συμμετεχόντων, με το καλωσόρισμα και τη γνωριμία. Ο κάθε μαθητής λέει το μικρό του όνομα και δυο λόγια για το πώς πήρε το όνομά του. Ο καθηγητής επίσης συστήνει τον εαυτό του, ακολουθώντας και ο ίδιος την παραπάνω διαδικασία. 

 2) Γίνεται ενημέρωσή τους σχετικά με το διδακτικό σενάριο, τους στόχους και τις προβλεπόμενες δράσεις

3)Οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν τα ερωτήματα του φύλλου εργασίας 1. Ζητείται από κάθε μαθητή να επιλέξει τις 5 πιο σημαντικές γι’ αυτόν προϋποθέσεις, ώστε να νιώθει άνετα να εκφράσει αυτά που σκέφτεται στις συναντήσεις της ομάδας π.χ. εχεμύθεια, ειλικρίνεια, σεβασμός, δημιουργία ευχάριστου και συνεργατι-κού κλίματος και άλλα. Διαβάζονται όλες οι επιλογές και, μαζί με τους μαθητές, συντάσσεται το συμβόλαιο της ομάδας, το οποίο καταγράφεται στη συνέχεια σε μορφή word, γίνεται εκτύπωση, το υπογράφουν όλοι οι μαθητές και το αναρτούν στον τοίχο. Με το συμβόλαιο αυτό δεσμεύονται όλοι οι συμμετέχοντες ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αρχικοί στόχοι της ομάδας.

4) Χωρίζονται σε 4 ομάδες εργασίας, με τυχαία επιλογή, φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να υπάρχει κάποιος που να διαθέτει καλή γνώση Η/Υ. Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου  καθώς και τα φύλλα εργασίας δίνονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: Καλούνται από κάτω οι μαθητές και οι μαθήτριες να απαντήσουν και να στοχαστούν  στα φύλλα εργασίας .

5) Σημειώνεται ότι και οι τέσσερις (4) ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις ενέργειες που έκαναν, σχετικά με το διδακτικό σενάριο.

6) Ζητείται από τους μαθητές να πουν πώς ένιωσαν και δίνεται χρόνος για πιθανές ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

 

ν Πράσινη Ενέργεια - Μέρος Ι

Διευκρίνιση: 
Εκπαιδευτική τηλεόραση- Έπαινος
Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Κοτσιαφίτου (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια