ΣΕΠ (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

45 λεπτά

Φάση Γ – Επεξεργασία,αξιολόγηση, • αναστοχασμός.

Φύλλα Εργασίας

Βήμα 1ο:Αφόρμηση: Προβάλλεται το βίντεο Μύθος του Ερεισίχθονα  Ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες  να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις που τους γεννήθηκαν.

Βήμα 2ο: Οι ομάδες στοχάζονται και απαντούν στο φύλλο εργασίας. 4

 

Βήμα 3ο: Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και σύντομο έτσι ώστε να μη γίνει κουραστικό, προκειμένου να διασφαλίσουμε, όσο γίνεται, την αξιοπιστία των απαντήσεων. Αυτή η αξιολόγηση είναι πολύτιμη. Μας βοηθάει να καταλάβουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της παρέμβασης, καθώς και τον τρόπο που οι μαθητές τη ζούσαν. Τα μέλη της ομάδας συνέχισαν να κρατούν το ημερολόγιο μετά από κάθε παρέμβαση στο σχολείο σχετικά με α) τη δουλειά τους με τους μαθητές, και β) την προσωπική τους άποψη και τα συναισθήματά τους από την εμπειρία

 

Βήμα 4ο: Κριτική αποτίμηση, αναστοχασμός, προτάσεις για βελτίωση και επέκταση

 

Μύθος του Ερεισίχθονα

Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Κοτσιαφίτου (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια