Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

15 λεπτά

Καθορισμός του αναμενόμενου αποτελέσματος

Η ιστοεξερεύνηση του διδακτικού σεναρίου είναι αναρτημένη στο χώρο της διαδικτυακής πλατφόρμας zunal και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://zunal.com/webquest.php?w=237914. Το κεντρικό ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τον ψηφιακό ήχο, να μάθουν το πώς εισάγεται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή και με ποιόν τρόπο μπορούν να τον επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.

Στην ιστοεξερεύνηση περιέχονται όλα τα απαραίτητα φύλλα εργασίας για την ολοκλήρωση του σεναρίου.

Οι μαθητές αρχικά θα παρακινηθούν από την ενότητα “Εισαγωγή” της ιστοεξερεύνησης να λειτουργήσουν ως ραδιοφωνικοί παραγωγοί και θα δελεαστούν ακούγοντας το αποτέλεσμα της δουλειάς μαθητών από διάφορα σχολεία και διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Έτσι θα δεχτούν εύκολα την αποστολή τους, που θα βρούν στην ενότητα "Εργασία", που δεν είναι άλλη από αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό ήχο, εκμάθηση βασικών δυνατοτήτων του εργαλείου Audacity, οργάνωση μιας μικρής ραδιοφωνικής παραγωγής, δημιουργία και επεξεργασία ενός αρχείου ήχου.
 

Ιστοεξερεύνηση - Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ / Εισαγωγή

Διευκρίνιση: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση - Ενότητα "Εισαγωγή"
Σχόλιο: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση που περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας

Ιστοεξερεύνηση - Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ / Εργασία

Διευκρίνιση: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση - Ενότητα "Εργασία"
Σχόλιο: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση που περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Αναγνώστης Γενιτζές (Εκπαιδευτικός)