Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

30 λεπτά

Ομαδικές εργασίες στο Audacity

Σε αυτό το πρακτικό βήμα (Βήμα 2ο της ενότητας Διαδικασίας) που είναι και το πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, αφού οι ομάδες με τη βοήθεια των πολύ κατατοπιστικών βίντεο και διαδικτυακών οδηγών κατανοήσουν το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity, οι μαθητές θα αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους στην ομάδα τους ώστε να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν την δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σποτ. Με τη χρήση του μικροφώνου του υπολογιστή τους θα ηχογραφήσουν το κείμενο που έχουν συντάξει και θα το “μιξάρουν” με ένα ή περισσότερα μουσικά κομμάτια και ηχητικά εφέ της επιλογής τους. Το τελικό αποτέλεσμα θα τους αποζημιώσει.

 

Ιστοεξερεύνηση - Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ / Διαδικασία

Διευκρίνιση: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση - Ενότητα "Διαδικασία"
Σχόλιο: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση που περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Αναγνώστης Γενιτζές (Εκπαιδευτικός)