Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

20 λεπτά

Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον

Στο δεύτερο στάδιο ο διδάσκων επισημάνει στους μαθητές με τη βοήθεια σχετικού παραδείγματος τρία σημεία στο προγραμματιστικό περιβάλλον:

  • τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης στη δεξιά στήλη του περιβάλλοντος
  • τη δυνατότητα ορισμού «σημείων διακοπής» αριστερά από την αρίθμηση των εντολών
  • τη δυνατότητα αργής εκτέλεσης

Οι τρεις παραπάνω δυνατότητες αποτελούν αρωγό στην προσπάθεια των μαθητών να «οπτικοποιήσουν» και να αναγνωρίσουν τον τρόπο εκτέλεσης του αλγορίθμου από τον υπολογιστή, τη μεταβολή των τιμών των μεταβλητών καθώς και να διερευνήσουν τις οριακές τιμές στο «στάδιο III». Συνολικά το παρόν στάδιο δεν προβλέπεται να ξεπεράσει σε διάρκεια τα 10 λεπτά. Φρόνιμο είναι οι προαναφερόμενες δυνατότητες να έχουν τεθεί υπόψιν τον μαθητών και κατά την διάρκεια προηγούμενων διδασκαλιών. Το στάδιο αυτό προτείνεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της πρώτης ή στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ (Εκπαιδευτικός)