Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αναγνώριση και ανάλυση συνηθισμένων λαθών στις δομές επανάληψης μέσω γνωστικής σύγκρουσης.

15 λεπτά

Συζήτηση ερωτήσεων στην ολομέλεια της τάξης

Στο τελευταίο στάδιο ο διδάσκων με την βοήθεια βιντεοπροβολέα προβάλει την εκτέλεση του κώδικα στο προγραμματιστικό περιβάλλον και με τη συμμετοχή των μαθητών επεξηγεί τα σημεία που χρήζουν σχολιασμού. Η επιλογή των κατάλληλων σημείων διακοπής στα προβλήματα της κατηγορίας Α καταδεικνύει πότε μια επανάληψη μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο. Για τα προβλήματα της κατηγορίας Β επιλέγονται κατάλληλες τιμές εισόδου ώστε να γίνει σαφές ότι και στις δύο προτεινόμενες λύσεις είναι εσφαλμένες. Για το πρόβλημα της κατηγορίας Γ σχολιάζεται το γεγονός ότι η «Για» χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η επανάληψη τερματίζει για τιμή εισόδου μηδέν. Επίσης προτείνεται να γίνει αναφορά στο σχολικό εγχειρίδιο (του μαθήματος ΑΕΠΠ), για το πότε χρησιμοποιείται η «Για».

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΑΛΕΦ (Εκπαιδευτικός)