Φυσική αγωγή (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξιολογώ τη φυσική μου κατάσταση

45 λεπτά

Φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική του καταιγισμού ιδεών, απευθύνει την ερώτηση «Τι είναι φυσική κατάσταση;». Από τις απαντήσεις τους αναδεικνύονται οι πρότερες γνώσεις τους σχετικά με τη φυσική κατάσταση και τα δομικά της στοιχεία. Ο εκπαιδευτικός, αν το κρίνει αναγκαίο μπορεί να απευθύνει διευκρινιστικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που παραπέμπουν σε επιπλέον συλλογισμούς αλλά δεν δίνει τις σωστές απαντήσεις ούτε σχολιάζει αν μία απάντηση είναι σωστή ή λανθασμένη.     Διάρκεια 5'

Με εφόρμηση τις ιδέες των μαθητών, συμπληρώνεται φύλλο εργασίας αξιοποιώντας την ενότητα Φυσική κατάσταση του εκπαιδευτικού λογισμικού ΚΟΤΙΝΟΣ για την οικοδόμηση των σχετικών εννοιών και γνώσεων. Διαθέτουμε τα τελευταία λεπτά σε συζήτηση πάνω στις απαντήσεις των μαθητών/τριών.        Διάρκεια 25'

Στη συνέχεια, διεξάγεται η δοκιμασία της μυϊκής αντοχής με τη μέτρηση του μέγιστου αριθμού αναδιπλώσεων σε 30'' από εδραία θέση. Η συγκεκριμένη δοκιμασία επιλέγηκε έναντι των υπολοίπων δοκιμασιών ώστε να απέχουν χρονικά οι δύο πιο απαιτητικές -σε επίπεδο φυσικής κατάστασης- δοκιμασίες, οι αναδιπλώσεις και το παλίνδρομο τεστ αντοχής. Επιπλέον, βοηθά στην αποσυμφόρηση της 2ης φάσης.     Διάρκεια 15'

Δοκιμασία μέτρησης της μυϊκής αντοχής

Στιγμιότυπα από τη δοκιμασία μυϊκής αντοχής της εφαρμογής Κότινος

Λήψη λογισμικού Κότινος

Διευκρίνιση: 
Τo λογισμικό διατίθεται για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - με χρήση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού τους, που ισχύουν για τη δικτυακή τους πρόσβαση στο ΠΣΔ.

Κότινος: Λήψη Εγχειριδίου εγκατάστασης, Εγχειριδίου Χρήσης Καθηγητή και Εγχειριδίου Χρήσης Μαθητή (σελ. 4 και 5)

Διευκρίνιση: 
Το Εγχειρίδιο εγκατάστασης, το Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή και το Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή για το λογισμικό Κότινος διανεμήθηκαν από τον Ο.Ε.Δ.Β. σε Γυμνάσια και Λύκεια (11/2003).
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)