Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Διαδίκτυο και Διαδίκτυο των Πάντων(Internet and Internet of Things-IoT)

30 λεπτά

Ανιχνευση γνώσεων και αναπαραστάσεων

Φύλλα Εργασίας

Για τη διερεύνηση των αναπαράστασεων των μαθητών δινονται αρχικα 5 λεπτα ώστε οι μαθητές να σκιαγραφήσουν -ζωγραφίσουν τι ειναι το Ιντερνετ.Ο εκπαιδευτικος υποστηρικτικά περναει ελέγχοντας το σκίτσο και εχει ενα πρωτο feedback απο τους μαθητές για τις πρότερες γνώσεις τους για το διαδίκτυο.Κατόπιν ο εκπαιδευτικός  δίνει το φυλλο εργασίας 1 και  τους ζηταει στα επόμενα 7-10 λεπτα να το συμπληρώσουν. Ο στοχος ειναι τα παιδιά να αντιληφθουν  τις βασικές τpεις πτυχές του Ιnternet  τοσο ως προς την υλικη υποδομή του (σύνολο υπολογιστών-δικτύων που βρίσκονται σε παγκόσμιο δίκτυο και επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας δεδομένα) όσο και ως προς την υποδομή του ως συνολο λογισμικών ( ένα σύνολο εφαρμογών, προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων αλλα και σύνολο ανθρώπων (κοινωνικά δίκτυα). Ακολουθεί συζήτηση (10 λεπτα) με καταιγισμο ιδεών (ip, url-διεύθυνση,ιστοσελίδα, δικτακός τόπος, domain name) ωστε να δοθει η ευκαιρία στους μαθητές να αναμορφώσουν τις πρότερες γνώσεις τους για το Διαδίκτυο μέσα απο τις προτεινόμενες δραστηριότητες,τις εικονικές αναπαραστασεις και τη διερεύνηση εννοιων.Οι μαθητές διορθώνουντο φύλλο εργασίας τους και τοποθετουν στο Shared κατάλογο του Η/Υ του καθηγητή για αξιολόγηση απο αυτον

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)