Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ - 'Τα κύτταρα των ψηφιακών συστημάτων'

20 λεπτά

Φ2 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Λογικές πυλές & πίνακες αληθείας

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση 2 (Φ2) του σεναρίου παρουσιάζονται οι λογικές πύλες και οι λογικές συναρτήσεις που υλοποιούν.

Λογική πύλη

Σύμβολα λογικών πυλών

Διευκρίνιση: 
Να εισάγετε το όνομα της πύλης στo αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύμβολο.

Πίνακες αλήθεις λογικών πυλών

Πίνακας αληθείας λογικής πύλης AND

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)