Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Γνωριμία με τον αναστρέφων και τον μη-αναστρέφων Τελεστικό Ενισχυτή

15 λεπτά

Φ3 - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Ολα όσα μάθαμε!

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση 3 (Φ3) διαπιστώνεται η επίτευξη όλων των διδακτικών στόχων που έχουμε θέσει στην αρχή του διδακτικού σεναρίου.

Συνδεσμολογίες τελεστικών ενισχυτών

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ιδανικά χαρατκηριστικά Τελεστικου ενισχυτή

Συνδεσμολογιές Τελεστικού ενισχυτή (αναστρέφων και μη αναστρέφων)

Συνδεσμολογίες και σχέσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)