Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

45 λεπτά

Μελέτη της ιστορίας του Άδραστου

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή την αρχική φάση του σεναρίου οι μαθητές που αποτελούν την 1η Ομάδα Εργασίας (Ομάδα Μελετητών της ιστορίας του Άδραστου) μελετούν και αναλύουν την περίπτωση της ιστορίας του Άδραστου, όπως την αφηγείται ο Ηρόδοτος στις ιστορίες του. Για το λόγο αυτό μελετώνται τα σχετικά αποσπάσματα που παρατίθενται από τη συγκεκριμένη ομάδα και στη συνέχεια σχολιάζονται. Σκοπός είναι η πρόκληση προβληματισμού περί της έννοιας της ηθικής πράξης στη φιλοσοφία και η διάνοιξη νέων δρόμων ερμηνείας τους.

Η ιστορία του Άδραστου

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε την ιστορία του Άδραστου και συμπληρώστε το σχετικό Φύλλο Εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)