Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φιλοσοφώντας περί ηθικής: Η νουβέλα του Άδραστου και άλλες ιστορίες ή από που περνάει ο δρόμος για τη μεσότητα

30 λεπτά

Μελέτη της ιστορίας του Αλκιβιάδη

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση σχηματίζεται η 2η Ομάδα Εργασίας (Ομάδα Μελέτης ιστορίας Αλκιβιάδη), η οποία μελετά την περίπτωση του Αλκιβιάδη από την οπτική της ηθικής πράξης μέσα από τα κείμενα της ιστορίας του Θουκυδίδη.  Αφού προκληθεί προβληματισμός για το θέμα, ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές της ομάδας αυτής και ταυτόχρονα συμπληρώνεται το 2ο Φύλλο Εργασίας. Σκοπός είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αλκιβιάδη και οι επιπτώσεις της δράσης του σε σχέση με διλημματικές καταστάσεις της ηθικής φιλοσοφίας.

Ο χαρακτήρας και τα κίνητρα των πράξεων του Αλκιβιάδη

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το κείμενο σχετικά με το χαρακτήρα και τα κίνητρα των πράξεων του Αλκιβιάδη
Σχόλιο: 
Μελετήστε το Αρχαίο Ελληνικό κείμενο σε περίπτωση που εργάζεστε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση μελετήστε μία από τις δύο μεταφράσεις του κειμένου.

Η απόφαση των Αθηναίων να εκστρατεύσουν στη Σικελία

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την απόφαση των Αθηναίων να εκστρατεύσουν στη Σικελία
Σχόλιο: 
Δουλέψτε με το Αρχαιοελληνικό κείμενο σε περίπτωση που θέλετε να εργαστείτε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση εργαστείτε μόνο με τις μεταφράσεις.

Οι Λακεδαιμόνιοι ακολουθούν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την απόφαση των Λακεδαιμονίων να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη
Σχόλιο: 
Μελετήστε το Αρχαιοελληνικό κείμενο σε περίπτωση που εργάζεστε διαθεματικά με το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήστε μόνο την/τις μετάφραση/σεις.

Ο Αλκιβιάδης αποτρέπει εμφύλια ρήξη

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε το κείμενο σχετικά με την αποτροπή από τον Αλκιβιάδη εμφύλιας ρήξης
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)