ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

15 λεπτά

Δημιουργία κατάλληλου κλίματος

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για τη θεματική ενότητα που θα διαπραγματευτούν καθώς και για τους στόχους του μαθήματος.

Ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και ανάκληση των πρότερων γνώσεων των μαθητών, μέσα από τις απαντήσεις που δίνουν στα ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός ή αυτά που αναδεικνύουν οι ίδιοι όπως για παράδειγμα  

  • έχει σημασία το χρώμα ή το σχήμα του σήματος;
  • έχετε προσέξει σήματα ασφαλείας στους χώρους που κινείστε;
  • Αν ναι μπορείτε να αναφέρετε μερικά;
  • πόσα είδη σήμανσης γνωρίζετε,
  • υπάρχει σήμανση στους εργαστηριακούς χώρους του σχολείου, 
  • είναι υποχρεωτική ή όχι η σήμανση στους χώρους εργασίας,

Οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται σε κοινόχρηστο έγγραφο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές ( έγγραφο google doc ). 

Σκοπός της παρούσας φάσης  είναι η επίτευξη κατάλληλου κλίματος ώστε να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, να προκληθεί το ενδιαφέρον τους και να αναπτύξουν προσωπική έκφραση.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)