ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

15 λεπτά

Προδιαγραφές σημάτων ασφαλείας

Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους το ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 105/1995 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συνδυασμό με την Οδηγία 92/58/EOK" (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995) που είναι ανηρτημένο στη σελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/105_1995_el_COLOR.1395998322296.pdf  ή εναλλακτικά στη διεύθυνση

http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c86663/doc.file/105_1995_el_GR.pdf

 Μετά από τη μελέτη του προεδρικού διατάγματος καλούνται να χαρακτηρίσουν ορισμένες εκφράσεις ως σωστές ή λανθασμένες ώστε να εμπεδώσουν τις προσλαμβάνουσες γνώσεις.

ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 105/1995

Διευκρίνιση: 
"Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK"

Χαρακτηρίστε τις εκφράσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)