ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

30 λεπτά

Αναγνώριση σημάτων ασφαλείας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατηγορία σηματοδότησης που καλούνται να μελετήσουν.

Η διαδικασία διαμόρφωσης των μαθητικών ομάδων μπορεί να γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

ο εκπαιδευτικός ανακατεύει κάρτες που έχει ετοιμάσει από πριν . Οι κάρτες περιέχουν αντικείμενα που ταιριάζουν μεταξύ τους:

v  κυκλικός δίσκος με κόκκινη περίμετρο και διαγώνια γραμμή,

v  κυκλικός δίσκος με φόντο μπλε,

v  τρίγωνο με φόντο κίτρινου χρώματος και

v  ορθογώνιο με φόντο πράσινου ή κόκκινου χρώματος.

Ο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει μία κάρτα και όσοι μαθητές επιλέξουν όμοιες κάρτες  εντάσσονται στην ίδια ομάδα. Ο αριθμός των καρτών είναι ανάλογος με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

Οι ομάδες  ανάλογα με την κατηγορία σηματοδότησης αναφέρονται στη συνέχεια:

  • Ομάδα απαγόρευσης

Καλείται να μελετήσει  πινακίδες σήμανσης που απαγορεύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά που πιθανόν να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ή αύξησης της πιθανότητας εκδήλωσης κάποιου κινδύνου (π.χ. «Απαγόρευση καπνίσματος»)

Εγγενή χαρακτηριστικά σήμανσης:

• Κυκλικό σχήμα

• Μαύρο εικονοσύμβολο σε φόντο λευκού χρώματος, με κόκκινη περίμετρο και διαγώνια γραμμή

• Το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35 % της επιφάνειας της πινακίδας

  • Ομάδα υποχρέωσης  

Καλείται να μελετήσει  πινακίδες σήμανσης που περιγράφουν συγκεκριμένη ενέργεια ή συμπεριφορά (π.χ. «Υποχρεωτική προστασία των ματιών»)

 Εγγενή χαρακτηριστικά σήμανσης:

• Κυκλικό σχήμα

• Λευκό εικονοσύμβολο σε φόντο μπλε

• Το μπλε χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50 % της επιφάνειας της πινακίδας

  • Ομάδα προειδοποίησης

Καλείται να μελετήσει  πινακίδες σήμανσης που παρέχουν  προειδοποίηση για κάποια πηγή κινδύνου ή έναν πιθανό κίνδυνο (π.χ. «Κίνδυνος από ηλεκτρισμό»)

Εγγενή χαρακτηριστικά σήμανσης:

• Τριγωνικό σχήμα

• Μαύρο εικονοσύμβολο σε φόντο κίτρινου χρώματος (τουλάχιστον 50 % κάλυψη της επιφάνειας της πινακίδας)

  • Ομάδα διάσωσης ή βοήθειας

Καλείται να μελετήσει  πινακίδες σήμανσης που υποδεικνύουν οδό διαφυγής, έξοδο κινδύνου ή διαφυγής ή τη θέση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού πυρόσβεσης.

Εγγενή χαρακτηριστικά σήμανσης:

• Τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα

• Λευκό εικονοσύμβολο σε φόντο πράσινου ή κόκκινου χρώματος αντίστοιχα

• Το πράσινο ή κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας.

Λειτουργία ομάδων

Η κάθε ομάδα παρακολουθεί την αντίστοιχη ταινία του Napo ( ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων που ενσαρκώνει τον εργαζόμενο σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα. Γίνεται αναφορά στο φύλλο εργασίας ).

Οι μαθητές κάθε ομάδας  μελετούν τη σήμανση που τους αφορά και καλούνται να συνθέσουν ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τις αντίστοιχες πινακίδες σήμανσης με απώτερο στόχο οι συγκεντρωτικοί πίνακες από κάθε ομάδα να εκτυπωθούν και να αναρτηθούν στους χώρους του εργαστηριακού κέντρου του σχολείου.

Για την παραπάνω μελέτη προτείνεται το βιβλίο Σήμανση Ασφάλειας και υγείας ( Σπύρος Δόντας - Εύη Γεωργιάδου - Nίκος Βαγιόκας) που διανέμεται από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ενώ οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους τις  κατάλληλες εικόνες αποθηκευμένες σε φάκελλο  στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους ώστε να επιλέξουν και να συνθέσουν τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Ενδεχόμενα προβλήματα και δυσκολίες

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα γίνει ανασύσταση των ομάδων και σε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί το μάθημα συνεχίζεται με συζήτηση επί των δεδομένων.

Σήμανση ασφαλείας και υγείας, Τμήμα εκδόσεων του Κέντρου τεκμηρίωσης - Πληροφόρησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., ISBN-978-960-7678-60-7

Διευκρίνιση: 
Το βιβλιαράκι αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει μια σειρά σημάτων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς και που ο καθένας θα έπρεπε να αναγνωρίζει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)