ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

15 λεπτά

Αξιολόγηση

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τον συγκεντρωτικό πίνακα με τα σήματα ασφάλειας και υγείας εξηγώντας τα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Οι μαθητές όλων των ομάδων έχουν στη διάθεσή τους τα αρχεία που δημιούργησαν οι συμμαθητές τους και επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους ώστε να τα μελετήσουν.

Ακολουθεί συζήτηση και ετεροαξιολόγηση.

Επιπρόσθετα όλοι οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ώστε να αξιολογήσει προσωπικά ο καθένας τη γνώση που απέκτησε από τη μαθησιακή διαδικασία.

1η ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

2η ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

3η ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

4η ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

5η ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)