Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών

135 λεπτά

2η ομάδα

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 2ο

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το δεύτερο υπο-θέμα "Ιστορική Εξέλιξη  μουσείου και τα είδη των μουσείων – Γνωριμία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο"  διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της δεύτερης ομάδας είναι τα εξής:

  • Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη των μουσείων;
  • Ποιοι είναι οι θεματικές κατηγορίες των μουσείων;
  • Ποιες είναι οι συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου;

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι η δημιουργία ιστοσελίδας με τίτλο "Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών".

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εισαγωγή

Δραστηριότητα 1η

Ιστορική εξέλιξη του μουσείου

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε τις σελίδες 17-20 και αντλήστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται.

Ιστορική προσέγγιση του θεσμού του μουσείου

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε τις σελίδες 18-24.

Δραστηριότητα 2η

Διευκρίνιση: 
Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.

Δραστηριότητα 3η

Θεματικές κατηγορίες μουσείων

Θεματικός κατάλογος μουσείων Υπουργείου Πολιτισμού

Δραστηριότητα 4η

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Δραστηριότητα 5η

Χρονολόγιο: Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους 1821-1897

Χρονολόγιο: Η επέκταση του ελληνικού κράτους 1897-1922

Χρονολόγιο: Μεσοπόλεμος 1923-1940 - Η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1945

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)