Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια εξερεύνηση στο μαγικό κόσμο των μουσείων του ιστορικού κέντρου Αθηνών

135 λεπτά

3η ομάδα

Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή μεθοδολογίας- διαδικασίας

Υπο-θέμα 3ο

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας αναλαμβάνουν να μελετήσουν το τρίτο υπο-θέμα "Διαχείριση μουσείων - Κοινό των μουσείων - Γνωριμία με το Μουσείο της Ακρόπολης" διερευνώντας τα παρακάτω ερωτήματα. Συγκεκριμένα, η ομάδα αναλαμβάνει δραστηριότητες, πραγματοποιεί έρευνα και προσεγγίζει περιγραφικά, ερευνητικά και κριτικά το δικό της υπο-θέμα. Παράλληλα με τα προηγούμενα, δημιουργεί το δικό της φάκελο εργασίας.Στο παρόν ψηφιακό διδακτικό σενάριο παρουσιάζονται δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές ώρες.

Τα διερευνητικά ερωτήματα της τρίτης ομάδας είναι τα εξής:

  • Ποιο είναι το προσωπικό των μουσείων;
  • Ποιο είναι το κοινό των μουσείων;
  • Ποιες είναι οι συλλογές του Μουσείου της Ακρόπολης;

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρουσιάσει το τέχνημά της, το οποίο θα είναι αφίσες και κολάζ.

Μουσείο Ακρόπολης

Δραστηριότητα 1η

Διευκρίνιση: 
Γράψτε την απάντησή σας με λίγες λέξεις.
Σχόλιο: 
Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν αυθόρμητα και να διατυπώσουν τις σκέψεις τους στο χαρτί.

Δραστηριότητα 2η

Η εργασία στο μουσείο

Κάτοψη Μουσείου Ακρόπολης

Ας παίξετε.....με ένα διαδραστικό παιχνίδι με τα εκθέματα της ελληνικής αρχαιότητας

Διευκρίνιση: 
Ο συντηρητής αυτού του μουσείου έχει τοποθετήσει εκθέματα της ελληνικής αρχαιότητας σε λάθος δωμάτιο. Το διαπίστωσε λίγες ώρες πριν ανοίξει το μουσείο. Βοηθήστε τον να τα εντοπίσει και να τα αφαιρέσει.

Δραστηριότητα 3η

Μουσεία για όλους: Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή χώρο

Δραστηριότητα 4η

Συλλογές Μουσείου Ακρόπολης

Δραστηριότητα 5η

Χρονολόγιο

Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)