Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

15 λεπτά

Καλυπτόμενες Ανάγκες

Ο μαθητής θα συγκρίνει, θα αξιολογεί και θα επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής με βάση τις ανάγκες που αυτά καλύπτουν. 

Προϊόντα/υπηρεσίες και καλυπτόμενες ανάγκες

Άσκηση 1η

Διευκρίνιση: 
Επέλεξε τη σωστή απάντηση.

Άσκηση 2η

Διευκρίνιση: 
Επέλεξε τη σωστή απάντηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)