Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

40 λεπτά

Παραδείγματα σύνθετων αναζητήσεων με την Google

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στη σύνθετη αναζήτηση μελετώντας τα επιμέρους κριτήρια της, την έννοια των τελεστών αναζήτησης χωρίς όμως περισσότερη συζήτηση, διότι το θέμα ανάγεται στην Boolean λογική και στη συγκεκριμένη ενότητα δεν απαιτείται μια τέτοια προσέγγιση και εμβάθυνση. Στη δραστηριότητα ενσωματώνονται ερωτήσεις ανοικτού τύπου μέσω των οποίων γίνεται μετάβαση από την απλή αναζήτηση στη σύνθετη αναζήτηση. Στη συγκεκριμένες  δραστηριότητες του επισυναπτομένου φύλλου εργασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ερευνήσουν αρκετα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης και να απαντήσουν μετά από συζήτηση στην ομάδα τους, διότι έτσι δίνεται η δυνατότητα μέσα από τυχόν διαφωνίες ή προσωπικούς συλλογισμούς να προσεγγίσουν το θέμα της σύνθετης αναζήτησης όχι μόνο από εννοιολογική σκοπιά ή από προϋπάρχουσες εμπειρικές προσωπικές γνώσεις αλλά και από μοντέλα σκέψης, πιθανώς ατελή αλλά και διαφορετικά από το δικό τους μοντέλο.

Α Κριτήρια Σύνθετης Αναζήτησης

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε και πειραματιστείτε με τα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης
Σχόλιο: 
Μελετήστε τα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης

Β Κριτήρια Σύνθετης Αναζήτησης

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε και πειραματιστείτε με τα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης
Σχόλιο: 
Μελετήστε και πειραματιστείτε με τα κριτήρια της σύνθετης αναζήτησης
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)