Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

20 λεπτά

Διδασκαλία

Η δραστηριότητα διδασκαλίας που προτείνεται στο παρόν σενάριο απαιτεί την αλληλεπίδραση των μαθητών στη διαδραστική παρουσίαση που ακολουθεί.

Μετατροπή ηλεκτρικού κυκλώματος σε γλώσσα λίστα εντολών

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)