Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

"Τί είναι αυτό που νιώθω;"

2 ώρες

"Άκουσε και δες τι νιώθω"

45λεπτά

Αλληλεπίδραση με ήχους και εικόνες διαφορετικών συναισθηματικών εκφράσεων (χαρά-λύπη-θυμός-φόβος) με κύριο στόχο να μπορούν τα παιδιά να τα αναγνωρίσουν.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν εικόνες που αποτυπώνουν τα συναισθήματα της χαράς, της λύπης, του θυμού και του φόβου. Η κάθε εικόνα επενδύεται με την αντίστοιχη μουσική την οποία μπορούν να σχολιάσουν και να παρατηρήσουν διαφορές ως προς την ένταση. Με αφορμή τις εικόνες τα παιδιά μπορούν συζητήσουν πότε οι ίδιοι βιώνουν θυμό, χαρά, λύπη και φόβο. Στη συνέχεια θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για να διαπιστώσουμε αν αναγνωρίζουν τις τέσσερις συναισθηματικές καταστάσεις που τους παρουσιάστηκαν. Ταυτόχρονα ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν κατακτήσει βασικές δεξιότητες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Παιχνίδι Μνήμης

Βρες τις ίδιες κάρτες για να σχηματίσεις ζευγάρια.

Γνωριμία με κάποια συναισθήματα

Τα παιδιά παρατηρούν εικόνες συναισθημάτων που συνοδεύονται από αντίστοιχη μουσική και απαντούν στις ερωτήσεις.

Θυμώνω όταν...

Παρακολούθησε το βίντεο και μάθε ποιες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν θυμό σε μερικούς ανθρώπους. Εσύ πότε θυμώνεις;

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΑΡΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Τί είναι αυτό που νιώθω;"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2707