Ημερίδα για τα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:00-17:00 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια, Αποτίμηση Πράξης – Βράβευση Εκπαιδευτικών-Δημιουργών Βέλτιστων Διδακτικών Σεναρίων». Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετείχαν:

 

  • Μέλη ΔΕΠ/Στελέχη ΙΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι/Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν ως ειδικοί επιστήμονες - εμπειρογνώμονες στα Υποέργα του ΙΕΠ της Πράξης «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» για την εκπόνηση Υποδειγματικών Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων.
  • Εκπαιδευτικοί που εκπόνησαν και υπέβαλαν Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο στην Πλατφόρμα "Αίσωπος" του Ι.Ε.Π.
  • Αξιολογητές των Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Στελέχη της ΕΥΕ ΕΔ, του Ι.Ε.Π. και άλλων φορέων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε χρήσιμο υλικό από την ημερίδα:

Πρόγραμμα Ημερίδας
Φυλλάδιο που μοιράστηκε στην Ημερίδα

- Παρακαλούμε συνδεθείτε με τα στοιχεία σας που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» για να κατεβάσετε το φωτογραφικό υλικό της Ημερίδας.