Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Εμφάνιση 1 - 2 από 2 αποτελέσματα

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία

Μαθηματικά (ΔΕ), Γεωμετρία, Ευθείες και επίπεδα

Ηλεκτρικό κύκλωμα, αντίσταση, τάση και ένταση

Φυσική (ΔΕ), Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Ηλεκτρικό κύκλωμα