Πλατφορμα «Αισωπος»

Καλώς ορίσατε στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την εκπαιδευτική κοινότητα

Ψηφιακα Διδακτικα Σεναρια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

268

Υποδειγματικα Σεναρια

331

Βελτιστα Σεναρια

172

Επαρκη Σεναρια

Στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» βρίσκονται δημοσιευμένα 771 Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά Σενάρια Επιστημονικά και Παιδαγωγικά πιστοποιημένα:

Τα Υποδειγματικά Σενάρια (268) έχουν υλοποιηθεί από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων ορισμένων από το ΙΕΠ.

Τα Βέλτιστα Σενάρια (331) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 70 έως 100 μονάδες.

Τα Επαρκή Σενάρια (172) έχουν υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι αξιολογημένα από δύο αξιολογητές και η μέση βαθμολογία τους είναι από 50 έως 69,5 μονάδες.

Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας, Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και επιθυμώ να Σχεδιάσω Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο. Τι πρέπει να κάνω;

Προετοιμασία

Έχω λογαριασμό e-mail στο Π.Σ.Δ. (sch.gr) ή στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (minedu.gov.gr) ή στο Ι.Ε.Π. (iep.edu.gr) κι έχω εγγραφεί στην Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας.

Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας

Βήμα 1


Προεργασία

Μελετώ τα Υποδειγματικά Σενάρια καθώς και τα Σενάρια που έχουν χαρακτηρισθεί κατόπιν αξιολόγησης ως Βέλτιστα και ως Επαρκή και είναι αναρτημένα στην Πλατφόρμα «Αίσωπος».

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Βήμα 2


Εγγραφή

Κάνω εγγραφή στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» συμπληρώνοντας τα προαιρετικά και υποχρεωτικά πεδία που απαιτούνται για την εγγραφή μου.

Εγγραφή Εκπαιδευτικού

Βήμα 3


Δημιουργία

Σχεδιάζω και αναπτύσσω μέχρι 10 Ψηφιακά Σενάρια στο Περιβάλλον Σχεδίασης της Πλατφόρμας «Αίσωπος» λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες συγγραφής των σεναρίων, την μεθοδολογία συγγραφής ανά γνωστικό αντικείμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης των σεναρίων όπως έχουν οριστεί από το ΔΣ του ΙΕΠ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Μεθοδολογία Οδηγίες Συγγραφής

Βήμα 4


Αξιοποίηση

Αξιοποιώ τα Ψηφιακά Σενάρια που έχω σχεδιάσει/δημιουργήσει. Τα σενάρια αυτά δεν θα δημοσιευθούν στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» αλλά μπορώ να τα αξιοποιήσω κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό μου με τους κωδικούς που μου έχουν αποδοθεί κατά την εγγραφή μου στο σύστημα.

Βήμα 5


Λιγα Λογια για την πλατφορμα «Αισωπος»

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Σεναρίων

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής και υποβολής σεναρίων πατώντας εδώ.

Μεθοδολογία Σχεδίασης και Δημιουργίας Σεναρίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο

Μπορείτε να κατεβάσετε τη μεθοδολογία συγγραφής σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο πατώντας εδώ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Σεναρίων

Μπορείτε να κατεβάσετε τα κριτήρια αξιολόγησης/βαθμολόγησης των σεναρίων, πατώντας εδώ (για σενάρια που είχαν υποβληθεί έως και 30/09/2015 και πέρασαν από διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να αναδειχθούν τα Βέλτιστα και Επαρκή).

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα για συγγραφή και διανομή Ψηφιακών Σεναρίων. Διαβάστε αναλυτικά.

Κέντρο Βοήθειας

Μπορείτε να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις πατώντας εδώ. Η ερώτησή σας μπορεί να έχει ήδη απαντηθεί.

Top