Χορός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ο χορός μας κύκλους κάνει… »

45 λεπτά

Ευαισθητοποίηση/Εισαγωγή στον κύκλιο χορό

1η δρατηριότητα:Στην αρχή του μαθήματος κάνουμε ανίχνευση πρότερων γνώσεων και στάσεων των μαθητών σχετικά με την έννοια του χορού με την τεχνική της ιδεοθύελλας , καταγράφουμε τις απαντήσεις στο διαδραστικό πίνακα και όλη η τάξη βλέπει τις απαντήσεις. Με διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργούμε  εννοιολογικό χάρτη.

2η δρατηριότητα:Ακολουθεί χωρισμός σε ομάδες των 5 μαθητών, με κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς. Οι  μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τις κάρτες και να κάνουν υποθέσεις για το γενικό θέμα του μαθήματος.

3η δρατηριότητα:Στη συνέχεια ακούγοντας τη μουσική  του «Αγέρανου», ανά ομάδα καλούνται να εντοπίσουν το ρυθμό του χορού (π.χ. χτυπώντας παλαμάκια) και το κινητικό χορευτικό μοτίβο που μπορεί να του ταιριάζει.

4η δρατηριότητα:Συνεχίζοντας ανά ομάδα, προσπαθούν να πειραματιστούν μετακινούμενοι στο χώρο, εφαρμόζοντας τις πρότερες γνώσεις τους και χρησιμοποιώντας τις γνωστές σε αυτούς κινητικές φόρμες Παραδοσιακού Χορού, προσπαθώντας να συντονίσουν το ρυθμό με τα βήματα/μετακινήσεις.

5η δρατηριότητα:Τέλος, παρακολουθούν σχετικό βίντεο με εκτέλεση του «Αγέρανου» και τον συγκρίνουν το δικό τους «χορό» 

Κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς ( για χωρισμό σε ομάδες)

Διευκρίνιση: 
Μοιράζονται τυχαία στους μαθητές κάρτες ανά 5 ίδιες με απεικονίσεις κυκλικού χορού. Οι μαθητές με τις ίδιες κάρτες δημιουργούν ομάδα.

Κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς ( για χωρισμό σε ομάδες)

Διευκρίνιση: 
Μοιράζονται τυχαία στους μαθητές κάρτες ανά 5 ίδιες με απεικονίσεις κυκλικού χορού. Οι μαθητές με τις ίδιες κάρτες δημιουργούν ομάδα.

Κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς ( για χωρισμό σε ομάδες)

Διευκρίνιση: 
Μοιράζονται τυχαία στους μαθητές κάρτες ανά 5 ίδιες με απεικονίσεις κυκλικού χορού. Οι μαθητές με τις ίδιες κάρτες δημιουργούν ομάδα.

Κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς ( για χωρισμό σε ομάδες)

Διευκρίνιση: 
Μοιράζονται τυχαία στους μαθητές κάρτες ανά 5 ίδιες με απεικονίσεις κυκλικού χορού. Οι μαθητές με τις ίδιες κάρτες δημιουργούν ομάδα.

Κάρτες που απεικονίζουν κυκλικούς χορούς ( για χωρισμό σε ομάδες)

Διευκρίνιση: 
Μοιράζονται τυχαία στους μαθητές κάρτες ανά 5 ίδιες με απεικονίσεις κυκλικού χορού. Οι μαθητές με τις ίδιες κάρτες δημιουργούν ομάδα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)