Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

30 λεπτά

Περιγραφή σταθερών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τις μηχανές συνεχούς ρεύματος τις διακρίνουμε σε γεννήτριες και κινητήρες. Από θεωρητικής και κατασκευαστικής άποψης είναι μηχανές όμοιες με διαφορές μόνο σε μερικές καμπύλες (χαρακτηριστικές) λειτουργίας.

Περιγραφή

Οι  μηχανές  Σ.Ρ. αποτελούνται από σταθερά και κινητά τμήματα.

Σταθερά τμήματα:Τα σταθερά τμήματα της μηχανής είναι ο στάτης τα δύο καλύμματα ο ψηκτροφορέας και το κιβώτιο ακροδεκτών.

Ι. Ο στάτης είναι το κύριο σώμα της μηχανής και αποτελείται από τα εξής μέρη:

1.Ζύγωμα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι μαγνητικοί πόλοι

2.Μαγνητικοί Πόλοι: αποτελούνται από τον πυρήνα και τα τυλίγματα.Ο πυρήνας αποτελείται από σιδηρομαγνητικά ελάσματα μονωμένα μεταξύ τους για τον περιορισμό των δινορευμάτων Foucault. 

3.Πέδιλα των πόλων: τα άκρα του πυρήνα είναι διαμορφωμένα κατάλληλα προκειμένου να αγκαλιάζουν το κινητό μέρος της μηχανής δηλαδή το επαγώγιμο. 

4.Τύλιγμα διέγερσης είναι από χαλκό με μόνωση είναι περιελιγμένα γύρω από τον πυρήνα και είναι υπεύθυνα για την δημιουργία του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό της μηχανής

ΙΙ. Τα καλύμματα ή καπάκια της μηχανής είναι τοποθετημένα αριστερά και δεξιά του στάτη. Το ένα έχει θυρίδες  για  την κυκλοφορία του αέρα (όταν γυρίζει το επαγώγιμο με την φτερωτή), το άλλο έχει εσωτερικά τον ψηκτροφορέα.

ΙΙΙ. Οι ψηκτροφορείς είναι το σύστημα που στερεώνεται πάνω σε ένα κάλυμμα, αυτό που βρίσκεται στην πλευρά του συλλέκτη. Οι ψηκτροφορείς φέρουν μεταλλικές υποδοχές τις ψηκτροθήκες μέσα στις οποίες στηρίζονται και τοποθετούνται οι ψήκτρες.

Στην εξωτερική πλευρά των ψηκτροθηκών υπάρχει μηχανισμός με ελατήριο που πιέζει τις ψήκτρες  συνεχώς για να γίνεται συνεχής επαφή της ψήκτρας με τους τομείς του συλλέκτη. Οι ψήκτρες ολισθαίνουν πάνω στους τομείς του συλλέκτη και χρησιμεύουν για τη σύνδεση του επαγώγιμου με το εξωτερικό κύκλωμα της μηχανής Σ.Ρ (κιβώτιο ακροδεκτών).  Κατασκευάζονται από υλικό μεγάλης αγωγιμότητας για την αποφυγή πρόσθετων απωλειών. Η πίεση με την οποία ολισθαίνουν στους τομείς του συλλέκτη είναι κατάλληλη ώστε να μην προκαλείται φθορά στους τομείς αλλά και να εξασφαλίζεται η καλή αγώγιμη επαφή του σταθερού με το κινητό μέρος.

IV. Το κιβώτιο ακροδεκτών της μηχανής είναι το σημείο που καταλήγουν οι ακροδέκτες των τυλιγμάτων σταθερού και κινητού μέρους της μηχανής ώστε να γίνουν κατάλληλες συνδεσμολογίες Είναι επίσης το σημείο σύνδεσης με το εξωτερικό περιβάλλον (παροχή τάσης)

 

Στάτης

Πέδιλο μαγνητικού πόλου

Τύλιγμα διέγερσης

Ψηκτροφορέας

Σταθερά μέρη μηχανής συνεχούς ρεύματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)