Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

30 λεπτά

Περιγραφή κινητών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.

Κινητά τμήματα:Τα  κινητά  τμήματα  με  μια λέξη  ονομάζονται επαγώγιμο το οποίο αποτελείται από τον άξονα, το επαγωγικό τύμπανο τον συλλέκτη και την φτερωτή.

Ο άξονας είναι χαλύβδινος και πάνω σε αυτόν στηρίζονται όλα τα κινητά μέρη. Αυτός με την σειρά του, με την βοήθεια δύο ρουλεμάν στηρίζεται στα καπάκια και έχει την δυνατότητα περιστροφής

Το επαγωγικό τύμπανο είναι το κυλινδρικό τμήμα του επαγωγίμου (δρομέα) όπου αποτελείται από τον πυρήνα και το τύλιγμα του επαγωγικού τύμπανου.

Ο πυρήνας του επαγωγικού τυμπάνου στηρίζεται στον άξονα της μηχανής. Κατασκευάζεται από σιδηρομαγνητικά ελάσματα τα οποία έχουν μεγάλη μαγνητική διαπερατότητα και είναι μονωμένα μεταξύ τους για τον περιορισμό των δινορευμάτων Foucault.   

Τα τυλίγματα του επαγωγικού τυμπάνου τοποθετούνται μέσα στους αύλακες του τυμπάνου. Είναι χάλκινοι αγωγοί μονωμένοι οι οποίοι είναι ισοκατανεμημένοι σε όλη την περιφέρεια για να εξασφαλίζεται η ομαλή περιστροφή του επαγωγίμου (δρομέα).

Ο συλλέκτης αποτελείται από χάλκινα ελάσματα ηλεκτρικά  μονωμένα μεταξύ τους και ως προς τον άξονα όπου καταλλήγουν τα άκρα των τυλιγμάτων του επαγωγικού τυμπάνου. Χρησιμεύει ως "ανορθωτής" μετατρέποντας την εναλλασσόμενη τάση που παράγεται, σε τάση σταθερής πολικότητας όταν αυτή λειτουργεί ως γεννήτρια, ή για να παρέχει το ρεύμα στα τυλίγματα του επαγωγικού τυμπάνου όταν η μηχανή λειτουργεί σαν κινητήρας μέσω των ψηκτρών.

Η φτερωτή ή ανεμιστήρας στερεώνεται στον άξονα και δημιουργεί κατά την περιστροφή του ρεύμα αέρα, που εισέρχεται στην μηχανή από το άνοιγμα του ενός καλύμματος και εξέρχεται από το άνοιγμα του άλλου καλύμματος απάγοντας θερμότητα. Η ενσωματωμένη φτερωτή δεν συνίσταται για μηχανές μεγάλης ισχύος αλλά απαιτείται αλλος τρόπος ψύξης

 

ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)