Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

30 λεπτά

Λειτουργία μηχανών Σ.Ρ.

Μετά την παρουσίαση των δομικών στοιχείων μιας μηχανής συνεχούς ρεύματος παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας της και τα είδη της που αφορούν τον τρόπο τροφοδοσίας των τυλιγμάτων των μαγνητικών πόλων ή αλλιώς των τυλιγμάτων διέγερσης.

Οι γεννήτριες Σ.Ρ. λειτουργούν με βάση την αρχή της επαγωγής και συγκεκριμένα όταν ένας αγωγός (ή πλαίσιο, σπείρα) κινείται μέσα σε σταθερό μαγνητικό πεδίο κόβοντας τις δυναμικές  γραμμές, τότε επάγεται πάνω σε αυτόν Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) (Αρχή λειτουργίας γεννήτριας).

Σύμφωνα με την θεμελιώδη σχέση:

Ε = c * Φ * n

οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της επαγόμενης τάσης είναι οι εξής:

α. η μαγνητική ροή του πεδίου Φ που δημιουργούν οι μαγνητικοί πόλοι
β. η ταχύτητα περιστροφής n του επαγωγίμου (δρομέα)
γ. μια σταθερά που εξαρτάται από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της μηχανής c.

Ανάλογα με την συνδεσμολογία των τυλιγμάτων διεγέρσεως ως προς το επαγωγικό τύμπανο, διακρίνουμε τα παρακάτω τέσσερα είδη γεννητριών Σ.Ρ:

Γεννήτρια ξένης διέγερσης (το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται από ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας).
Γεννήτρια παράλληλης διέγερσης (το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου).
Γεννήτρια  διέγερσης σειράς (το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται σε σειρά με το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου).
Γεννήτρια σύνθετης διέγερσης ( συνυπάρχουν δύο τυλίγματα ένα το οποίο συνδέεται παράλληλα και ένα που συνδέεται σε σειρά με το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου)

Ερωτήσεις κατανόησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)