Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

20 λεπτά

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή θα περιγραφεί η έννοια του προγραμματισμού. Θα δοθεί έμφαση στο τι είναι πρόγραμμα και πώς μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού;

Θα πρέπει να δοθούν και κάποια παραδείγματα σε κάποια γλώσσα, ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι γλώσσα προγραμματισμού.

Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού

Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού

Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού

Εκτέλεση προγράμματος

Διευκρίνιση: 
Εκτελέστε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας στη γλώσσα προγραμματισμού που θα βρείτε στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)