Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

25 λεπτά

Εξοικείωση με το περιβάλλον Scratch

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή θα δημιουργηθεί λογαριασμός στο http://scratch.mit.edu και θα γίνει εξοικείωση με το περιβάλλον προγραμματισμού.

Βασικός σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τη λογική προγραμματισμού στο Scratch και τα δομικά στοιχεία ενός έργου.

Ξενάγηση στο Περιβάλλον Εργασίας Scratch

Δημιουργία του πρώτου προγράμματος στο Scratch

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)