Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

45 λεπτά

Δημιουργία προγραμμάτων στο Scratch

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα αναπτύξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για την εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων του Scratch.

Γίνεται παράθεση μιας λίστα δραστηριοτήτων, με βαθμιαία αύξηση δυσκολίας, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές δομές προγραμματισμού, αλλά και τον τρόπο σύνθεσης ενός προγράμματος.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)