Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

45 λεπτά

Επίλυση προβλημάτων σε ομάδες

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα πρέπει να επιλύσουν κάποιες εργασίες συνεργατικά.

Οι δραστηριότητες απαιτούν και τη χρήση κάποιων νέων εντολών, ώστε οι μαθητές να διερευνήσουν τις δυνατότητες του εργαλείου και να ανακαλύψουν τις νέες εντολές που χρειάζονται.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)