Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
45 λεπτά

How much do you know about recycling?

The eco team of your school decided to start a campaign and create a flyer to urge more people to take up recycling. But first of all, let's see how much you know about recycling. The following activity will help you refresh your memory.
 

Do you know or can you guess the right answer? Do the activity and then watch the following video to confirm your answers.

Διευκρίνιση: 
Click on the right answer

7 Benefits of Recycling

Διευκρίνιση: 
Watch this video and find out about 7 benefits of recycling.

So, which are the 7 benefits of recycling?

Διευκρίνιση: 
Drag and drop to match the halves.

Your team wrote something for the flyer, but some words are missing. Can you fill in the gaps?

Διευκρίνιση: 
Drag and drop the words on the right to fill in the gaps in the text.

Waste sorting

Διευκρίνιση: 
Drag and drop the rubbish to the right bin.
Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)