Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
45 λεπτά

Recycling flyer

Φύλλα Εργασίας

Your eco team has launched a recycling campaign to urge more people to take up recycling. Work in groups of four in order to create a flyer for your campaign. Try to be clear and concise. Use the information from the recycling guide below to create your flyers. Find a catchy slogan, write some serious reasons why people should recycle and add some images to it. Then present it to the rest of the class. The attached template will help you through this task.

Before you start, get some ideas!!

Recycling guide

Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)