Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ραντεβού στην αυλή μας

λεπτά

Ορισμός ομάδων εργασίας – ανάθεση αρμοδιοτήτων

Ακούν τους ήχους από την αυλή τους

Διευκρίνιση: 
Αν δεν υπάρχουν φυσικοί ήχοι, ακούς ηχητικό τραγούδι

Γινόμαστε ομάδα στην αυλή

Διευκρίνιση: 
Διαλέγω τη δουλειά μου και φτιάχνω την ομάδα μου
Σχόλιο: 
Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές φτιάχνουν την ομάδα τους και παράλληλα ο εκπαιδευτικός βλέπει τα ενδιαφέροντά τους

Η αυλή μου είναι χρήσιμη γιατί...

Διευκρίνιση: 
https://bubbl.us/?h=85f11/574041/54dnJ5l60aiJI&r=1440068316
Σχόλιο: 
Δημιουργούμε ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη, τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές (Υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bubbl.us/?h=85f11/574041/54dnJ5l60aiJI&r=1440068316)

Η αυλή μου είναι χρήσιμη γιατί...

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε στον χάρτη της χρησιμότητας της αυλής
Σχόλιο: 
Δίνεται ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)