Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω εφαρμογές. Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών

45 λεπτά

Σχεδίαση και ανάλυση της εφαρμογής

Φύλλα Εργασίας

Ο διδάσκων αρχικά χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα είναι οι σχεδιαστές της εφαρμογής και η δεύτερη οι αναλυτές. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικό έργο. Οι σχεδιαστές της εφαρμογής θα σχεδιάσουν στο χαρτί τις οθόνες της εφαρμογής σε φύλλο εργασίας. Παράλληλα, οι αναλυτές θα πάρουν συνέντευξη μέσω της τηλεδιάσκεψης του Skype, από την παιδίατρο για να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες για την εφαρμογή, όπως τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι γονείς για παιδιά έως 12 ετών, τον τύπο υπολογισμού της δοσολογίας φαρμάκων και τη μετατροπή σε cc, καθώς και συμβουλές για την επόμενη δόση. Οι αναλυτές θα συμπληρώσουν κατάλληλο φύλλο εργασίας.

Στόχος της φάσης αυτής είναι οι μαθητές να εμπλακούν στην διαδικασία της σχεδίασης και της ανάλυσης μιας εφαρμογής και να ανταλάξουν απόψεις για την λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)