Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προγραμματίζω εφαρμογές. Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών

90 λεπτά

Υλοποίηση της εφαρμογής σε δύο περιβάλλοντα

Φύλλα Εργασίας

Στην τρίτη φάση, οι δύο ομάδες θα εργαστούν από κοινού. Οι μαθητές θα υλοποιήσουν την εφαρμογή σε δύο διαφορετικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. Δίνεται κοινό φύλλο εργασίας, όπου οι μαθητές συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους και καθοδηγούνται για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Στόχος αυτής της φάσης είναι οι μαθητές να εκτελέσουν την εφαρμογή σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα και να λύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και διευκολυντικός. Τ α φύλλα εργασίας είναι ρεαλιστικά και βοηθούν βηματικά την πορεία της εργασίας των μαθητών.

Ανακαλύψτε τον κώδικα

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές βλέπουν το βίντεο και ανακαλύπτουν τον κώδικα του κουμπιού.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)