Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Learning about Water Pollution

45 λεπτά

Εισαγωγή - Δημιουργία ψηφιακού πόστερ

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=y1ObvXZDQNs στο youtube ως αφόρμηση για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης. Ακολουθεί συζήτηση βάσει ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο και το ζήτημα της θαλάσσιας μόλυνσης γενικότερα.

Παραδείγματα ερωτήσεων:

What is the main topic of the video?

How do people pollute  sea water?

What are some of the dangers of sea pollution?

Can you give some advice on how to control water pollution?

Μέσα από τη συζήτηση προκύπτουν λέξεις-κλειδιά που συνοψίζουν το βίντεο, άρα και το θέμα της μόλυνσης. Με τη διαδικασία του ιδεοκαταιγισμού οι μαθητές εντοπίζουν και καταγράφουν τις λέξεις-κλειδιά. Στη συνέχεια εργάζονται σε ομάδες κια με τη χρήση του εργαλείου ψηφιακού πόστερ tagul δημιουργούν σύννεφα λέξεων με θέμα τη θαλάσσια μόλυνση τα οποία μπορούν να αναρτηθούν από τον εκπαιδευτικό στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο blog της τάξης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΕΛΙΜΗ (Εκπαιδευτικός)