Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Learning about Water Pollution

45 λεπτά

Ομαδικές εργασίες για τη θαλάσσια μόλυνση

Φύλλα Εργασίας

Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και δημιουργούν με χρώματα, εικόνες, συνθήματα και μικρά ποιήματα τις δικές τους προτάσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη μόλυνση. Αξιοποιώντας το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα και την προστακτική επικοινωνούν τις απόψεις τους και καταθέτουν τις ιδέες τους για την ανθρώπινη ευθύνη και την πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα.

Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο με τη χρήση του PowerPoint αν δεν διεξαχθεί το μάθημα στην αίθουσα υπολογιστών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΕΛΙΜΗ (Εκπαιδευτικός)