Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

35 λεπτά

Παγκόσμιος ιστός, γνωρίζω τους φυλλομετρητές

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά εν συντομία ο διδάσκων με μια πολύ σύντομη εισήγηση διευκρινίζει στους μαθητές ότι αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν ως "Internet" δεν είναι παρά μόνο μία από τις πολλές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, η υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού. Φυσικά  είναι πολύ δύσκολο για τους μαθητές προς το παρόν να αντιληφθούν τη διαφορά. Στην πράξη αυτό θα γίνει όταν σε επόμενα μαθήματα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες δικτυακής επικοινωνίας μεταξύ τους με κάποιον από τους η/υ του εργαστηρίου να παίζει το ρόλο του εξυπηρετητή και οι υπόλοιποι να είναι οι πελάτες κάποιας σχετικής υπηρεσίας. Στη συνέχεια ο διδάσκων επιδεικνύει σε έναν από τους δημοφιλείς φυλλομετρητές διαδικτύου (στα παραδείγματα μας θα χρησιμοποιηθεί ο Google Chrome) τη γραμμή διευθύνσεων και δείχνει ένα παράδειγμα μετάβασης σε κάποια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια με στοχευμένες δραστηριότητες και κατάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση

Φυλλομετρητής διαδικτύου

Επισκέπτομαι χρήσιμες ιστοσελίδες

Διευκρίνιση: 
Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που βρίσκονται στον πίνακα με τη σειρά που δίνονται και αντιστοιχίστε τις με τις κατάλληλες πληροφορίες
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)