Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

25 λεπτά

Υπερσύνδεσμοι

Φύλλα Εργασίας

Μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν τους υπερσυνδέσμους και κατανοούν τη λειτουργία τους. Μπορείτε να υλοποιήσετε τις ίδιες δραστηριότητες μέσα από το Φύλλο Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθεί το φύλλο να είναι διαθέσιμο, τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και έντυπη μορφή. Κάποιες δραστηριότητες δεν μπόρεσαν υλοποιηθούν μέσω των διαδραστικών εργαλείων.

1η Δραστηριότητα υπερσυνδέσμων

Διευκρίνιση: 
Εισαγωγικές δραστηριότητες για την κατανόηση των υπερσυνδέσμων

2η Δραστηριότητα υπερσυνδέσμων

Διευκρίνιση: 
Δραστηριότητες για τος υπερσυνδέσμους-εικόνες

Υπενθύμιση Γνώσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)