Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ανάλυση Αλγορίθμων

45 λεπτά

Αποδοτικότητα Αλγορίθμου

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση θα αναφερθούμε στην επίδοση ενός αλγορίθμου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα μελετήσουμε την επίδοση μόνο ως προς τον χρόνο εκτέλεσης. 

Ανάλυση Αλγορίθμου

Η Αποδοτικότητα Αλγορίθμου

Χρόνος Εκτέλεσης

Εξερεύνηση του χρόνου εκτέλεσης σε διάφορες περιπτώσεις

Διευκρίνιση: 
Τρέξτε τον αλγόριθμο Bubble για λίστα Nearly Sorted και για λίστα Reversed Sorted. Παρατηρήστε τη διαφορά του χρόνου εκτέλεσης όταν το μέγεθος εισόδου (Problem Size) αυξάνεται.
Σχόλιο: 
Ιστοσελίδα για εξερεύνηση

Παράδειγμα μετρήματος βασικών βημάτων

Μέτρημα βασικών πράξεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΡΙΤΑ ΝΤΕΒΙΤΕ (Εκπαιδευτικός)