Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ανάλυση Αλγορίθμων

45 λεπτά

Χρονική Πολυπλοκότητα

Πρακτικές εφαρμογές

Χρονική Πολυπλοκότητα

Ασυμπτωτική Συμπεριφορά

f(n) είναι O(g(n))

Συμβολισμός O

Γραφική αναπαράσταση ρυθμού ανάπτυξης

Διευκρίνιση: 
Προετοιμασία για τη σύγκριση αποδόσεων.

Σύγκριση συναρτήσεων χρόνου εκτέλεσης

Κατηγορίες αλγορίθμων

Ανάλυση αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας

Ανάλυση αλγορίθμου σειριακής αναζήτησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΡΙΤΑ ΝΤΕΒΙΤΕ (Εκπαιδευτικός)